logo

Wspomóż fundację

Możesz wspomóc nasze działania wpłacając dowolną darowiznę

Wpisz kwotę, którą chesz przekazać w PLN

Logo tpay.com

Regulamin przekazywania darowizn na rzecz Fundacji Hortus Dei Gloriae

Sposób zbierania i cel wykorzystania darowizn

 1. Strona internetowa www.fundacjahdg.pl jest prowadzona przez Fundację Hortus Dei Gloriae (zwaną dalej Fundacją), z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Galla Anonima 8/9, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000774853, NIP: 5542974244.
 2. Niniejszy regulamin ma na celu określenie warunków przekazywania darowizn on-line za pośrednictwem kanałów płatności udostępnionych przez system płatności Tpay tj. przy pomocy e-przelewu, karty płatniczej i bezpośredniego przelewu na konto oraz przelewu w oddziale banku lub na poczcie.
 3. System płatności umożliwia przekazanie darowizny na rzecz Fundacji celem wsparcia działań statutowych.
 4. Płatności online są obsługiwane przez System płatności Tpay należący do spółki: Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, KRS: 0000412357, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, Kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN.
 5. Darczyńcą może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 6. W celu dokonania darowizny jednorazowej online przez System płatności Tpay, Użytkownik zostaje odpowiednio przekierowany do systemu płatności www.tpay.com
 7. W ramach płatności online Użytkownik może dokonać płatności za pomocą:
  • kart płatniczych, przelewów elektronicznych oraz przelewów tradycyjnych (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności Tpay jest dostępna na stronie https://tpay.com/dla-biznesu,
  • kart kredytowych i debetowych Szczegóły dotyczące realizacji płatności online oraz sposobu jej wykonania przez operatorów płatności określają regulaminy, z którymi Użytkownik może się zapoznać na stronie https://tpay.com/dla-biznesu/do-pobrania.
   Dodatkowo, ze strony Serwisu użytkownik ma możliwość pobrania druku do wpłaty na poczcie lub w banku.
 1. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do serwisu Tpay.
 2. Fundacja ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.

Dane osobowe

 1. Wpłacając darowiznę wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzebę obsługi darowizny, jak również zgadzasz się na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczących działań Fundacji. Gromadzimy następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy oraz kwotę darowizny. Więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych znajdziesz na stronie http://www.fundacjahdg.pl/polityka-prywatnosci/.

Rezygnacja z przekazania darowizny

 1. W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację i zażądać zwrotu przekazanej darowizny. Reklamację należy zgłosić na adres: http://www.fundacjahdg.pl/kontakt/ wpisując w tytule wiadomości „reklamacja” oraz podając powód i szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez Fundację indywidualnie w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

Bezpieczeństwo wpłat

 1. W Tpay wszystkie dane są przekazywane szyfrowanym połączeniem protokołem TLS zabezpieczonym certyfikatem Extended Validation, gwarantującym najwyższy poziom bezpieczeństwa i zaufania. Certyfikat został wystawiony przez renomowaną firmę Unizeto Technologies S.A.
 2. Krajowy Integrator Płatności S.A będący właścicielem Tpay. od 2012 roku dysponuje certyfikatem PCI DSS na najwyższym możliwym poziomie: Level 1 dla Service Providerów. Certyfikat ten jest potwierdzeniem spełniania rygorystycznych norm wymaganych przez instytucje płatnicze VISA i MasterCard do dostarczania płatności kartami.
 3. Spółka Krajowy Integrator Płatności SA posiada status Krajowej Instytucji Płatniczej i podlega pod nadzór Komisji Nadzoru Finansowego. Status Krajowej Instytucji Płatniczej jest potwierdzeniem świadczenia najwyższej jakości usług oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa zapewnianych przez KIP SA. Uzyskanie statusu wiąże się ze spełnieniem rygorystycznych wymogów i jest gwarancją satysfakcji z dokonywanych transakcji.