logo

Dzieje się

Wypłyń z Jezusem

Wypłyń z Jezusem – rejs po Brdzie

W piękne słoneczne popłudnie (w godzinach 16.00-19.00) odbyło się 5 rejsów na statku Soli Deo. Frekwencja dopisła!